Wat is een orthodontist?


We zijn niet zomaar

Dé regionale specialist in beugels.

Een orthodontist is een specialist die eerst zes jaar aan de universiteit gestudeerd heeft om tandarts te worden met daarna nog eens 4-jarige full-time opleiding aan de universiteit om specialist in de orthodontie te worden. Orthodontisten zijn ingeschreven in het specialistenregister en houden zich dagelijks alleen maar bezig met beugelbehandelingen.  Er geldt een landelijk kwaliteitskeurmerk en men moet onder meer voldoen aan strikte nascholingseisen.

Orthodontisten doen overigens meer dan alleen tanden rechtzetten. Ze houden zich ook bezig met het beïnvloeden van de groei van de kaken voor een gezond en functioneel gebit en een harmonieus gelaat. Daardoor weten zij het meeste over het ingewikkelde samenspel van scheve tanden, kaakgroei en de gebitsfunctie.

Er zijn ook (beugel-)tandartsen die zich bezighouden met orthodontie. Ze hebben hiervoor diverse cursussen gevolgd en bieden uiteenlopende beugelbehandelingen aan naast regulier werk als tandarts, de één meer dan de ander. Een dergelijke (beugel-)tandarts heeft niet de extra vierjarige opleiding aan de universiteit gevolgd, voldoet niet aan de bijbehorende eisen en moet niet met een specialist worden verward.

Soms is er onduidelijkheid bij patiënten, bij wie kun je nou terecht? Uiteraard kunnen gemak en logistiek meespelen bij die beslissing, maar zaak is wel om vóóraf de juiste kennis te hebben. Naast de ruime ervaring liggen alle orthodontisten in Nederland op één getoetste kwaliteitsniveau. In ieder geval is men bij een bezoek aan een orthodontist verzekerd van het meest diepgaande inzicht voor diagnostiek, behandeling en niet te vergeten nazorg. Dit gaat vaak gepaard met optimale (kosten-)efficiëntie. Neem hierbij overigens mee dat de tarieven voor orthodontie in Nederland gelijk zijn voor tandartsen en orthodontisten.

Wij vinden het belangrijk om mensen goed te informeren, zodat men door de beugelbomen het bos kan zien en bewuste keuzes kan maken.

Wat is een orthodontist?
Orthodontie is een specialisme binnen de tandheelkunde, dat zich bezighoudt met het verhelpen van problemen met betrekking tot de stand van de tanden in de kaken. Die problemen kunnen variëren van enkele scheve tanden tot zeer uitgebreide en ernstige kaak- en gelaatsafwijkingen. Vaak kan dit worden verholpen met een beugel.

Bij Orthodontiepraktijk Hardenberg is het zo dat patiënten binnen komen via hun reguliere tandarts. Deze verwijst hen door om de mogelijkheden voor een beugel eens te bespreken. Voordat we de behandelingen starten bekijken we eerst samen wat er gebeuren moet om een stralend gebit te realiseren. Daarbij bespreken we natuurlijk ook uw wensen als patiënt. Voor het verhelpen van problemen werken we, als het nodig is, samen met specialisten op het gebied van implantologie, parodontologie, logopedisten of met de kaakchirurg. Zo behalen we samen het optimale resultaat!