Praktijkbezoek

Goede informatievoorziening vinden wij erg belangrijk. E-mailverkeer is bij ons een belangrijk communicatiemiddel. Vlak voor iedere afspraak ontvangt u de belangrijkste informatie over wat te verwachten en/of wie evt. mee te nemen bij het aankomende bezoek. Gaandeweg de behandeling worden belangrijke zaken of wijzigingen gemaild, ook als er geen begeleider bij is.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend volgens afspraak. Bij binnenkomst kunt zich aanmelden via Mijn Beugel Online, aan het scherm naast de balie of bij de balie zelf. Zo weten wij dat u er bent. Via het scherm in de wachtkamer wordt u opgeroepen met naam en de naam van de stoel waar u naartoe mag.

Mijn Beugel Online

Wij werken met het patiëntportaal (website) Mijn Beugel Online, een handige en snelle tool voor het zelf inzien en regelen van de afspraken. Bij binnenkomst kunt u eenvoudig inloggen via de telefoon zodat we weten dat u er bent. Na de behandeling kunt u thuis inloggen en de geschikte afspraaktijden zelf selecteren. De inloggegevens voor Mijn Beugel Online worden verstrekt aan iedere nieuwe patiënt, waarvan het e-mailadres bij ons bekend is.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiëntinformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Onze privacyregeling is hier te raadplegen.

(Medische) gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons te informeren omtrent (eventueel veranderde) medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, ziektes of medicijngebruik.

Zijn er veranderingen in uw persoonsgegevens, tandarts, zorgverzekering, etc. geef dit dan aan ons door, zodat wij dit juist kunnen verwerken.

Delegatie van handelingen

Tijdens het behandeltraject worden bepaalde handelingen, zoals het maken van röntgenfoto’s, uitgevoerd door onze assistentes. Ze zijn daarvoor opgeleid en worden structureel bijgeschoold. Röntgenfoto’s worden uitsluitend gemaakt na indicatie door de orthodontist. Uw akkoord met het behandelplan en begroting dient tevens als instemming in geval assistentes röntgenfoto’s maken.

Facturatie

Wij werken met het softwareprogramma PAYT voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de behandeling krijgt via PAYT. Wij hanteren hierbij een betalingstermijn van 14 dagen.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften en om ons verder te ontwikkelen. Vanzelfsprekend kunt u uw mening en/of suggesties ook delen met de balie en/of de behandelaar.

Second opinion

In geval van twijfel vóór of tijdens de behandeling, heeft iedere patiënt het recht op een second opinion. Hierbij wordt een objectieve beoordeling gegeven van de zorgvraag. Een second opinion gaat expliciet niet over het overnemen van de behandeling en is dan ook geen doorverwijzing.

Wilt u ons vragen om een second opinion, neemt u zoveel mogelijk behandelgegevens mee voor een optimaal beeld van de situatie.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar eventuele vergoeding:Code F124A - second opinion - volgens tarievenlijst NZA

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met een medewerker binnen de praktijk en u denkt dat we aantoonbaar in gebreke zijn gebleven, meldt u dat svp. Ook wij kunnen net als ieder mens een fout maken, maar we vinden eerlijkheid en een tevreden patiënt het allerbelangrijkste! Heel graag bespreken we uw situatie en komen samen ongetwijfeld tot een oplossing.

Mocht het gesprek toch niet baten, dan heeft iedereen het recht om zich te richten tot de klachtenservice van de KNMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde).

Zorgmail

Het kan voorkomen dat u een e-mail van ons via Zorgmail ontvangt. Dit doen wij als de inhoud privacygevoelig is. In deze mail staat een link waarop u moet klikken, zodat u vervolgens weer een mail met een code ontvangt om het bericht te kunnen openen. Deze berichten zijn betrouwbaar.