1. Praktijkbezoek

Goede informatievoorziening vinden wij erg belangrijk. E-mail is tijdens het behandeltraject het centrale communicatiemiddel. Vlak voor iedere afspraak ontvangt u de belangrijkste informatie over wat te verwachten en/of wie evt. mee te nemen bij aankomende bezoek. Gaandeweg de behandeling worden relevante zaken of wijzigingen ook gemaild, ook als er geen begeleider bij is, juist om die reden zelfs.

Wij werken met het patiëntportaal Mijn Beugel Online, een buitengewoon handige en snelle tool voor het zelf inzien en regelen van de afspraken. Bij binnenkomst kan men eenvoudig inloggen op de telefoon zodat we weten dat u er bent. Na de behandeling kan men thuis inloggen en de geschikte afspraaktijden zelf selecteren. De inloggegevens voor Mijn Beugel Online worden verstrekt aan iedere nieuwe patiënt.

2. Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend volgens afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de gereserveerde tijd in rekening brengen.

3. Privacyregeling en geheimhouding

Patiëntinformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Onze privacyregeling is hier te raadplegen.

4. Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons te informeren omtrent (eventueel veranderde) medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, ziektes of medicijngebruik.

5. Facturatie

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met PAYT voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van PAYT.

Wij hanteren hierbij een betalingstermijn van 14 dagen.

6. Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften en om ons verder te ontwikkelen. Vanzelfsprekend kunt u uw mening en/of suggesties ook delen met de balie en/of de behandelaar.

7. Second opinion

In geval van twijfel vóór of tijdens behandeling, heeft iedere patiënt het recht op een second opinion. Hierbij wordt een objectieve beoordeling gegeven van de zorgvraag. Een second opinion gaat expliciet niet over het overnemen van de behandeling en is dan ook geen doorverwijzing.

- Wilt u ons vragen om een second opinion, neemt u zoveel mogelijk behandelgegevens mee voor een optimaal beeld van de situatie.

- Bent u bij ons patiënt en heeft u twijfels, geeft u dit dan aan. We lichten de situatie of eventuele alternatieven graag nader toe. Wilt u zich alsnog voor second opinion elders melden, dan heeft u daar alle recht op, de nodige documentatie kunt u opvragen bij de balie.

- informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding:
Code F124A - second opinion - volgens tarievenlijst NZA

8. Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met een medewerker binnen de praktijk en u denkt dat we aantoonbaar in gebreke zijn gebleven, meldt u dat svp. Ook wij kunnen net als ieder mens iets verkeerd doen, maar we vinden eerlijkheid en een tevreden patiënt wel het allerbelangrijkst! Heel graag bespreken we uw situatie en komen samen ongetwijfeld tot een oplossing.

Mocht het toch niet baten, dan heeft iedereen het recht om zich te richten tot de klachtenservice van de KNMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde).

Wij zijn u graag van dienst!