Overige informatie

Betalingsvoorwaarden

Samenwerking met Infomedics
In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig
Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Betalingsregeling
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 036 - 20 31 900 (lokaal tarief). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling. Betalingsvoorwaarden zijn volgens de Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde, gedeponeerd bij de Griffie van De Arrondissements-rechtbank te Utrecht d.d. 22 mei 1989 onder nr. 219/89 en maken deel uit van deze overeenkomst.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons te informeren omtrent (eventueel veranderde) medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, ziektes of medicijngebruik.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist.

Second opinion

In geval van twijfel vóór of tijdens behandeling, heeft iedere patiënt het recht op een second opinion. Hierbij wordt een objectieve beoordeling gegeven van de zorgvraag. Een second opinion gaat niet over het overnemen van de behandeling en is dan ook geen doorverwijzing. 

- Wilt u ons vragen om een second opinion, neemt u zoveel mogelijk behandelgegevens mee voor een optimaal beeld van de situatie en om kosten van bijvoorbeeld röntgenfoto's te vermijden.

- Bent u bij ons patiënt en heeft u twijfels, geeft u dit dan aan. We lichten de situatie of eventuele alternatieven graag nader toe. Wilt u zich toch voor second opinion elders melden, dan heeft u daar uiteraard eveneens recht op. Geeft u dit aan, dan zorgen wij voor de nodige documentatie.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding:
code F124A - second opinion - volgens tarievenlijst NZA

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) / ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) en om bemiddeling vragen.


Wij zijn u graag van dienst!

Team Orthodontieprakijk Hardenberg

biele navigatie