Gevonden voorwerpen

14 juni 2018

Mocht u een voorwerp mogelijk bij ons kwijt zijn geraakt, dan bewaren wij dit maximaal 3 maanden.

Vraag hiernaar bij de balie!

Is het na 3 maanden niet opgehaald, gooien wij dit niet weg, maar brengen het naar het goede doel.

biele navigatie